Περιλαμβάνει:
  • Γενική αίματος
  • Σίδηρος ορούΦερριτίνη
  • Σιδηροδεσμετική ικανότητα (TIBC)
  • Βιταμίνη Β12
  • Φυλλικό Οξύ
  • Ηλεκτροφορηση αιμοσφαιρίνης
Κόστος 48,00 €