1) Περιλαμβάνει:
 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
 Κόστος 40,00 €
 • Με κλινική εκτίμηση και οδηγίες Ενδοκρινολόγου  

Κόστος 80,00          

2) Περιλαμβάνει:
 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

Κόστος 55,00 €

 • Με κλινική εκτίμηση και οδηγίες ενδοκρινολόγου
Κόστος 95,00 €
   
3) Περιλαμβάνει:
 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Αντι – TPO
 • Αντι – TG
 • Θυρεοσφαιρίνη (TG)
 • Καλσιτονίνη
 • TSI (Αντισώματα υποδοχέα TSH)
Κόστος 110,00 €