Περιλαμβάνει:
  • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
(Ήπαρ, Παγκρέατος, Χοληδόχου κύστεως, Νεφρών)
  • Υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας
    (Ουροδόχου κύστεως, προστάτου (για άνδρες), έσω γεννητικών οργάνων (για γυναίκες))
Κόστος 40,00€