Περιλαμβάνει:
  • PSA
  • FREE PSA
  • Υπερηχογράφημα προστάτου
Κόστος 60,00 €