Περιλαμβάνει: 
  • Ινωδογόνο
  • Χρόνος Προθρομβίνης (PT)
  • Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)
  • Χρόνος ροής – Πήξεως
  • Συστολή θρόμβου
Κόστος 25,00 €