Περιλαμβάνει:
  • Υπερηχογράφημα Αρτηριών κάτω άκρων
  • Υπερηχογράφημα καρωτίδων
Κόστος 60,00 €
  • Με κλινική εκτίμηση και οδηγίες Αγγειοχειρουργού
Κόστος 100,00 €