Αιματολογικός Έλεγχος

Check up A1 Περιλαμβάνει:
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT – SGPT
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • HDL – LDL
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Κρεατινίνη
 • γGt
 • ALP

Κόστος 30,00 €

Check up A2 περιλαμβάνει:
 • Check up A1 & PSA
Κόστος 40,00 €

Check up A3 περιλαμβάνει:

 • Check up A1
 • T3
 • T4
 • TSH
Κόστος 40,00 €

Check up A1 + A2 + A3

Κόστος 50,00 

Έλεγχος Πηκτικότητας

Περιλαμβάνει: 
 • Ινωδογόνο
 • Χρόνος Προθρομβίνης (PT)
 • Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)
 • Χρόνος ροής – Πήξεως
 • Συστολή θρόμβου
Κόστος 25,00 €
 
Έλεγχος Αναιμίας
 
Περιλαμβάνει:
 • Γενική αίματος
 • Σίδηρος ορούΦερριτίνη
 • Σιδηροδεσμετική ικανότητα (TIBC)
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό Οξύ
 • Ηλεκτροφορηση αιμοσφαιρίνης
Κόστος 48,00 €