Βεβαίωση για αθλητική δραστηριότητα

Περιλαμβάνει:goofy-570

  • Υπερηχογράφημα καρδιάς
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Κλινική εκτίμηση

ΤΙΜΗ: 50,00 €

 

  • Με βεβαίωση Δερματολόγου          (Μόνο από Δερματολόγο 20,00 €)

ΤΙΜΗ: 70,00 €

 

  • Με Βιοχημικό έλεγχο που περιλαμβάνει: Γεν. αίματος, γεν. ούρων, γλυκόζη, ουρία, σίδηρος, φερριτίνη, CPK, κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο,TSH

ΤΙΜΗ: 90,00 €