Περιλαμβάνει:
  • Υπερηχογράφημα μαστών
  • Υπερηχογράφημα ωοθηκών
Κόστος 55,00 €