• Κλινική εξέταση
  • Test PAP
  • Κολπικό υπέρηχο
  • Κολπική καλλιέργεια
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση