Επιστ. Υπεύθυνος:

Πατσουράκος Φώτιος

Καρδιολόγος – Αρχίατρος ε.α

Πρόεδρος Ένωσης

Ελευθεροεπαγγελματιών

Καρδιολόγων Ελλάδος

Α’ Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Α

Συνεργάτες Ιατροί:

Καλλιάτσος Ιωάννης  

Καρδιολόγος

Κοτιλέας Παναγιώτης

Καρδιολόγος

Αντγος ε.α

Επίτιμος Δντης ΔΥΓ/ΓΕΣ                       

Κορωνιώτης Γιώργος

Καρδιολόγος

τ.Διευθυντής Καρδιολογικού τμήματος

Ελληνικής Αστυνομίας

Υποστράτηγος Υγειονομικού ε.α

Τσιγαρίδας Νικόλαος

Καρδιολόγος

Μετεκπαιδευθείς στο Ωνάσειο Κ/Χ Κέντρο

Πιστοποίηση για διαθωρακικό υπέρηχο από ESC

Μπράμος Δημήτριος 

Καρδιολόγος