Παρακεντήσεις:                   

  • Θυρεοειδή
  • Μαλακών μορίων
  • Μαστών
  • Λεμφωμάτων