ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΕΣ

Ο αιφνίδιος θάνατος στην διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας ή και γενικότερα φυσικής ασκήσεως αποτελεί ένα σπάνιο, αλλά ιδιαίτερα τραγικό γεγονός καθώς αφορά συνήθως άτομα νεαρής ηλικίας και σε άριστη φυσική κατάσταση.  Πρώτη αιτία θανάτου στην άθληση είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, πάθηση που δυστυχώς δεν διαπιστώνεται αν δεν γίνει συστηματικός καρδιολογικός έλεγχος που να περιλαμβάνει πλην της κλινικής εξετάσεως και Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Υπερηχογράφημα καρδιάς.

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι γονείς να θεωρούν μη αναγκαίο τον πλήρη έλεγχο στα παιδιά τους αφού πιστεύουν ότι αν είχαν κάτι θα είχε φανεί.  Έτσι λοιπόν πολλές φορές πιέζουν φίλους τους ιατρούς να υπογράψουν πιστοποιητικά ότι μπορούν να αθλούνται τα παιδιά χωρίς οι ιατροί να τα έχουν εξετάσει και όταν οι ιατροί αρνούνται, να θυμώνουν γιατί δεν τους εξυπηρετούν.  Σε μελέτες που έχουν γίνει παγκοσμίως, αποδείχθηκε ότι ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 1%) των παιδιών, παρουσιάζουν παθήσεις της καρδιάς που τους απαγορεύουν τα ανταγωνιστικά αθλήματα.  Όπως προαναφέρθηκε η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (μία πάθηση όπου ο καρδιακός μυς παχαίνει υπερβολικά) είναι η πρώτη σε συχνότητα αιτία θανάτου σε αθλητές και στην πλειοψηφία των περιστατικών, ο αιφνίδιος θάνατος ήταν η πρώτη εκδήλωση της νόσου.  Άλλες παθήσεις που συνήθως και ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ανθρώπου δημιουργούν προβλήματα στην αύληση και δεν βρίσκονται στην κλινική εξέταση είναι το σύνδρομο Wolf-Parkinson-White (WPW) και το σύνδρομο μακρού Q-T, παθήσεις που ένα απλό Ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να βγάλει την διάγνωση και εν συνεχεία χρειάζεται πλήρη έρευνα.  Η πρόπτωση μιτροειδούς για την οποία γίνεται πολύς λόγος (ποσοστό 8-10% στον γενικότερο πληθυσμό πάσχει), δεν απαγορεύει καμία αθλητική δραστηριότητα εκτός και αν υπάρχει ιστορικό συγκοπτικού και ιστορικό εμβολικού επεισοδίου.

Υπάρχουν φυσικά και άλλες καρδιολογικές παθήσεις που απαγορεύουν την άθληση ή ανταγωνιστικά αθλήματα.  Σε κάθε περίπτωση όμως ένας καρδιολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει αρχικά κλινική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Υπερηχογράφημα καρδιάς αποκλείουν την πλειονότητα των παθήσεων σε νεαρούς αθλητές.  Επί διαφόρων υποψιών (όπως αρρυθμίες) το Ηolter Ρυθμού και η δοκιμασία κοπώσεως βοηθούν σημαντικά, είναι καλό δε ο προληπτικός αυτός έλεγχος να επαναλαμβάνεται μία φορά το χρόνο.

Πατσουράκος Φώτιος

Καρδιολόγος