Προληπτικός καρδιοαγγειακός έλεγχος

Περιλαμβάνει:

  • Υπερηχογράφημα καρδιάς (Triplex)
  • Η.Κ.Γ.
  • Τεστ κοπώσεως
  • Triplex καρωτίδων
  • Βιοχημικό έλεγχο όπου περιλαμβάνει:
Χοληστερίνη
HDL-LDL
Τριγλυκερίδια
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Γενική αίματος
        Καρδιολογική εκτίμηση και οδηγίες Καρδιολόγου
Κόστος 125,00€

About the author: cardiocardio

Leave a Reply

Your email address will not be published.