• Με ΕΟΠΥΥ:

Σύμβαση για Καρδιολογικές εξετάσεις ( Κλινική εξέταση, Triplex καρδιάς, Δοκιμασία κοπώσεως), Υπερήχους αγγείων – οργάνων σώματος, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Βιοπαθολογικό (Μικροβιολογικό) και Φυσικοθεραπευτήριο.

Επίσης με:

  • ΕΥΔΑΠ
  • ΤΥΠΕΤ
  • ΕΔΟΕΑΠ (εκτός Βιοπαθολογικού)
  • ΓΕΑ
  • ΓΕΣ
  • ΓΕΝ
  • ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 Σύμβαση για Καρδιολογικές εξετάσεις ( Κλινική εξέταση, Triplex καρδιάς, Δοκιμασία κοπώσεως), Υπερήχους αγγείων – οργάνων σώματος, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Βιοπαθολογικό (Μικροβιολογικό).