• Κοιλιακής αορτής
 • Καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών
 • Νεφρικών αρτηριών
 • Λαγονίων αρτηριών
 • Αρτηριών και φλεβών άνω και κάτω άκρων
 • Ήπατος
 • Χοληδόχου κύστεως, χοληφόρων αγγείων
 • Παγκρέατος
 • Σπληνός
 • Νεφρών
 • Ουροδόχου κύστεως, προστάτου
 • Έσω γεννητικών οργάνων (μήτρας και εξαρτημάτων)
 • Θυρεοειδούς αδένος
 • Μαστού
 • Άνω και κάτω κοιλίας
 • Οσχέου
 • Μαλακών μορίων