Επιστ. Υπεύθυνος:

Κουτρούλλης Ιωάννης

             Φυσικοθεραπευτής

           Εθνική Ομάδα Στίβου

            ΣΕΓΑΣ

         Μέλος Επιστημονικής

                        Επιτροπής Manual Therapy

 Συνεργάτης: 

Μιχαηλίδης Σταμάτιος

         Φυσικοθεραπευτής

MSC Νέες μέθοδοι φυσικοθεραπείας, ΠΑΔΑ

          Χητζαρτζόγλου Ναταλία

          Φυσικοθεραπεύτρια