Προληπτικός καρδιοαγγειακός έλεγχος

Περιλαμβάνει: Υπερηχογράφημα καρδιάς (Triplex) Η.Κ.Γ. Τεστ κοπώσεως Triplex καρωτίδων Βιοχημικό έλεγχο όπου περιλαμβάνει: Χοληστερίνη HDL-LDL Τριγλυκερίδια Σάκχαρο Ουρία Ουρικό οξύ Γενική αίματος         Καρδιολογική εκτίμηση και οδηγίες Καρδιολόγου Κόστος 125,00€

Συμβάσεις

ΕΟΠΥΥ :  Σύμβαση για Καρδιολογικές εξετάσεις, Υπερήχους αγγείων – οργάνων σώματος, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Βιοπαθολογικό (Μικροβιολογικό) και Φυσικοθεραπευτήριο. Επίσης με: ΕΥΔΑΠ ΤΥΠΕΤ ΕΔΟΕΑΠ (εκτός Βιοπαθολογικού) ΓΕΑ ΓΕΣ ΓΕΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  Σύμβαση για Καρδιολογικές εξετάσεις, Υπερήχους αγγείων – οργάνων σώματος, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Βιοπαθολογικό (Μικροβιολογικό).