Επιστ. Υπεύθυνος: 

Παπουτσής Κωνσταντίνος

                   Αγγειοχειρουργός

                         Επιμελητής Αγγειοχειρουργικής κλ.

            401 ΓΣΝΑ

Συνεργάτης Ιατρός:

Τζιλαλής Βασίλειος

                   Αγγειοχειρουργός

                  Δ/ντής Αγγειοχειρουργικής κλ. 401 ΓΣΝΑ

                         Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών