• Τεστ Αντιγόνου (Rapid Test) : 8 ευρώ                                                     
  •  Μοριακή Μέθοδος Ανάλυσης (PCR) : 45 ευρώ
  • Τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του Covid-19 (IgG) : 25 ευρώ
  • Τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του Covid-19 (IgΜ) : 25 ευρώ
  • Έλεγχος κυτταρικής ανοσίας έναντι του Covid-19 : 80 ευρώ