Επιστ. Υπεύθυνη:

            Δαμηλάκη Σοφία

                         Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

                      Αισθητική Δερματολογία

 

Συνεργάτης:

               Καραμανίδου Θεοδώρα

              Αισθητικός- Κοσμητολόγος