Επιστ. Υπεύθυνος :

Κυρίτσης Γεώργιος

Φυσίατρος

          Δ/ντής τμήματος Φυσικής Ιατρικής

   251 ΓΝΑ