Επιστ. Υπεύθυνος:

        Παπατζιτζές Αθανάσιος

       Αρχιπλοίαρχος ε.α

           Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

        τ.Δντης Γυναικολογικής Κλινικής Ν.Ν.Α

                    Συνεργάτης μαιευτηρίου ΙΑΣΩ