Επιστ. Υπεύθυνος:

Κατσαρός Ευάγγελος

Νευρολόγος M.D.

Γεν. Αρχίατρος ε.α.

Νοσοκομείο METROPOLITAN