Επιστ. Υπεύθυνος:

Χρηστογεώργος Χ. Παύλος

Ορθοπαιδικός χειρούργος - Τραυματολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθνηνών

Μετ/θεις εις Lund Σουηδίας