Επιστ. Υπεύθυνος:

Κασσάρας Γεώργιος

   Γεν. Χειρουργός

                     Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

           Ταξίαρχος Π.Α ε.α

                       τ.Δντης Α' Χειρ.Κλινικής 251 Γ.Ν.Α

   Μετεκπαίδευση σε Νοσ. Αγγλίας, Ελβετίας & Η.Π.Α

              Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου Ι.Σ.Α

 

Συνεργάτης Ιατρός:

Θεοδωρόπουλος Διονύσιος

        Γενικός Χειρουργός