Επιστ. Υπεύθυνος:

            Κυριακόπουλος Νικόλαος

             Ακτινοδιαγνώστης

                       Δ/ντής Εργαστηρίου μαγνητικής

                    Τομογραφίας 251 ΓΝΑ

 Συνεργάτης Ιατρός:

            Καμβύσης Δημήτριος 

             Στρατιωτικός Ιατρός

              Ακτινοδιαγνώστης

           Παλιατσέα Μαρία

           Ακτινολόγος MD

                Specialist in ultrasounds

                Εξειδ. στους υπερήχους