• Προγεννητικός Έλεγχος
  • Κυστική Ίνωση
  • Κληρονομικές παθήσεις
  • Καρυότυπος
  • Έλεγχος Θρομβοφιλίας