• Έλεγχος Θρομβοφιλίας
  • Προγεννητικός Έλεγχος
  • Κυστική Ίνωση
  • Κληρονομικές παθήσεις
  • Test πατρότητας
  • Καρυότυπος